Afval aanleveren bij TST

Afval ontstaat er op veel plaatsen in onze samenleving. Veel van dat afval kunt u zonder kosten bij ons inleveren. Vroeger ging alles op een grote hoop, tegenwoordig wordt het afval gescheiden ingezameld. Veel afval kan hergebruikt worden en het gebruik van grondstoffen besparen. Ander afval kan gevaar opleveren voor onze leefomgeving. Uw afval dient door u gescheiden te worden aangeleverd. Een aantal afvalstoffen zijn gratis in te leveren, voor andere moet een bedrag per gewicht worden betaald.

Oud papier en karton (niet gratis)

Oud papier en karton kunt u tegen betaling bij ons inleveren. Het dient wel vrij te zijn van andere stoffen zoals plastic, metaal en textiel.

Afvalmetalen (gratis)

Ook afvalmetalen kunnen ook gratis worden ingeleverd. Ijzer, staal, koper, zink, lood etc. kunnen ongesorteerd worden aangeleverd.

Hout (niet gratis)

Aan het inleveren van hout zijn kosten verbonden. Ten behoeve van het hergebruik dient het hout gesorteerd te worden aangeleverd. Er zijn drie categorieën A-hout, B-hout en C-hout.

  • A-hout is volledig onbehandeld hout. Het bevat geen gifstoffen, geen vet- of cementresten.
  • B-hout bestaat uit verlijmde lagen hout, zoals triplex en multiplex. Ook plaatmateriaal van verlijmde vezels zoals spaanplaat en bekistingsplaat horen bij deze groep.
  • C-hout is hout dat is verduurzaamd door verf of geïmpregneerd met chemicaliën. Bijna alle tuinhout valt hieronder maar ook veel houten tuinmeubilair.

Bouw- en sloopafval (niet gratis)

Bouw- en sloopafval is ongesorteerd afval dat vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden en verbouwingen. U kunt dit materiaal tegen betaling per gewicht bij ons inleveren. Het is ook mogelijk een container te huren, die bij u wordt geplaatst en gevuld weer wordt opgehaald.

Tuinafval (niet gratis)

Een tuin is een rijk bezit. Wil de tuin mooi blijven is onderhoud noodzakelijker wordt gemaaid, gesnoeid en gedund. Dat levert “afval” op. Gevallen blad, takken, gras en dergelijke blijven over. U kunt dat materiaal direct bij ons inleveren of via een gehuurde container naar ons afvoeren.

Asbest afvoeren (niet gratis)

Tot 1990 werd asbest regelmatig gebruikt in de bouwsector. Het werd veelal toegepast in gevels, dakbeschot, in en rondom schoorstenen en als golfplaat op schuren en garages. Asbest is te herkennen aan de vezelachige structuur. In veel gevallen heeft het materiaal een witte tot lichtgrijze kleur. De fijne naaldjes waaruit asbest bestaat zijn bij inademing kankerverwekkend.

Inzamelen van asbest Zowel het sloopafval als losse elementen met asbesthoudende, asbestgelijkende en asbest verdachte stoffen mag u nooit met het huisvuil en grofvuil meegeven. Asbesthoudende, asbestgelijkende en asbest verdachte stoffen dienen apart aangeboden te worden. Het is namelijk moeilijk om onderscheid te maken in asbesthoudend en asbestvrij afval. Alles wat op asbest lijkt dient luchtdicht en dubbel verpakt vervoerd te worden. Asbest mag in geen geval met andere vracht vervoerd worden. Afvoeren van asbest U dient asbesthoudend, asbestgelijkende en asbest verdacht materiaal goed te verpakken in een dubbele afvalzak of een dubbele laag folie met daarop een etiket waarop duidelijk leesbaar “asbest” staat. Verpakkingsmateriaal kunt u indien gewenst bij ons afhalen op vertoon van uw asbestsloopmelding en goedkeuring. Vervolgens kunt u het abest apart bij ons afgeven op vertoon van het meldingsformulier en de goedkeuring. U dient zich te kunnen legitimeren met een paspoort of rijbewijs.

Bitumenafval, zoals dakbedekkingsafval (niet gratis)

De inname van bitumineus afval is afhankelijk van de zuiverheid. Schoon bitumineus afval bevat geen of nauwelijks reststoffen en vooral geen teer. Het kan dan hergebruikt worden na verwerking. Vervuild bitumineus afval kan niet worden gerecycled. Wij maken geen onderscheid tussen deze fracties.

Glasafval (niet gratis)

Er wordt veel glas gebruikt als tijdelijke verpakking. Dat levert veel glasafval op. Het maken van glas uit grondstoffen kost veel energie. Het gebruik van oud glas in de productie vraagt minder energie. Zowel gekleurd als helder glas kunt u bij ons inleveren. Het verwerkingsbedrijf sorteert achteraf, omdat alleen blank glas voor de productie van blank glas gebruikt kan worden. Gekleurd glas wordt hergebruikt voor groen of bruin glas.

Bedrijfsafval

Onder bedrijfsafval wordt al het afval verstaan dat vrijkomt bij bedrijven. Het gaat hierbij vaak om een grote verscheidenheid aan afval. Vaak stoffen, waarvan een groot deel gerecycled kan worden. Wij kunnen vrijwel alles op het gebied van afvalverwijdering voor u regelen en/of verzorgen. Zo kent u nauwelijls zorgen rondom uw bedrijfsafval. Verschillende containers Met een keus aan containers kan uw bedrijfsafval worden verzameld en door ons worden afgevoerd. Afhankelijk van de mate van scheiding van de afvalstoffen worden verschillende tarieven in rekening gebracht. Ieder bedrijf heeft een eigen soort afvalstroom. Dat varieert van oud vet tot glas en van hout tot metaal. Ook de hoeveelheden kunnen verschillen van weinig tot heel veel. In overleg met ons zijn bijna altijd oplossingen te vinden tussen service en prijs.

Tarieven van het afvoeren van bedrijfsafval

Door afvalscheiding bespaart u op uw afvalkosten. De inzameling en recycling van bedrijsafval is maatwerk. Daarom kunnen wij niet altijd vaste tarieven geven. Het tarief is afhankelijk van diverse factoren. Het tarief bestaat uit drie componenten:

  • a. De kosten van de container bestaan uit huur en plaatsingskosten van de afval.container
  • b. Logistieke kosten bestaan uit lediging- en transportkosten naar de afvalverwerker
  • c. Verwerkingskosten zijn afhankelijk van de afvalsoort en de hoeveelheid daarvan.

Periodieke inzameling

U huurt een container en bepaalt vervolgens hoe vaak uw container moet worden geleegd. Extra lediging van uw container is natuurlijk altijd mogelijk. De duur van de overeenkomst wordt in overleg met u bepaald. Eénmalige inzameling U heeft bedrijfsafval waar u zo snel mogelijk vanaf wil. Wij kunnen uw afval éénmalig ophalen. Maak daarvoor gebruik van een huurcontainer. Binnen vijf werkdagen kan de container na afroep worden gehaald.